Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /makwi/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. obowiązują w Polsce przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).

Jako firma, która posługuje się danymi dotyczącymi Państwa firmy, jesteśmy prawnie zobowiązani do poinformowania o danych osobowych, które przechowujemy i o tym, jak je wykorzystujemy.

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Makwi Sp. z o.o. & Sp.K. z siedzibą w Płocku (09-410), ul. Jana Bytnara „Rudego” 9.

Celem przetwarzania danych osobowych jest przyjęcie i kompleksowa realizacja usług, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342).

Dane, które przetwarzamy obejmują ogólnie dostępne lub podane przez Państwa:
• nazwa firmy, adres firmy w tym alternatywne adresy dostaw
• numer telefonów i faksów, adresy e-mail
• numer NIP, KRS, REGON, nr konta bankowego firmy

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym współpraca została zakończona, na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342).

Dostęp do Państwa danych osobowych mają lub mogą mieć:
• pracownicy Makwi Sp. z o.o. & Sp.K.  w związku z realizacją obowiązków służbowych;
• przewoźnicy i firmy kurierskie, z którymi Makwi Sp. z o.o. & Sp.K.  współpracuje w zakresie realizacji zamówień i wymiany korespondencji;
• organy publiczne w zakresie wynikającym z przepisów praw.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Nigdy też nie przekażemy ani nie sprzedamy powyższych informacji bez Twojej wyraźnej zgody.

Jeśli chcecie Państwo zmienić cokolwiek dotyczącego informacji, które przechowujemy, prosimy o kontakt: rafal@makwi.com. Posiadacie Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Copyright © 2017 Makwi Sp. z o.o. & Sp.K. All Rights Reserved. Performed by FLEXWARE Rafał Wiśniewski.
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci wygody użytkowania i w celu wprowadzania dalszych usprawnień. Dalsze przeglądanie serwisu oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub chcesz korzystać z serwisu bez wyrażania zgody na pliki cookies, to zapraszamy do zapoznania się z „Polityką wykorzystywania cookies i podobnych technologii” oraz „Polityką prywatności i ochrony danych osobowych”.

Search